Dalia Segev   Visual Artist
בעבודותיי יש  התייחסות לכותרות עיתונות, לצילומי עיתונות, פירסומות וכרזות עם ציור גברים מתוך התבוננות במודל. כל אלו מתבטים בסידרה של שש עבודות שנוצרו במהלך שנת 2013.  דגל ישראל מלופף על מוט מנגל מייצג בעיני זילות ערכית של אידאלים על פיהן הוקמה המדינה.  קדושת הדם וקדושת הדגל תפורים בחוט זהב. דם של קורבנות , חללים ותוצאות של אלימות מעורבים בדמות  אחת  גברית סטאטית, דוממת  ופאסיבית.
העבודות המוצגות מתייחסות לצד הגברי בחברה המיליטריסטית בה אנו חיים: חברה צבאית החיה בחרדה קיומית תמידית ופועלת בכוחניות להשרדותה. חברה המעדיפה לפתור את בעיותיה בשיטות צבאיות, ללא חזון  או תוכנית מדינית כל שהיא. גברים בחברה שלנו ממלאים את ייעודם ושבויים במערכת המנציחה על דגלה הירואיות פיזית כפיתרון הישרדותי.
  
עבודות  אלו נעשו בטכניקה מעורבת, גודל  כל אחת 40X50 ס"מ.
 
כל הזכויות שמורות © לדליה שגב                        טלפון:   972-2-6729260+   :Phone                    


 
הקמת אתרים  בניית אתרים Webfocus